GYÓGYÍTÓI SZEMLÉLÜNK

Gyógyítói szemléletünk és hozzáállásunk embertársainkhoz, és a gyógyuláshoz

A "Gyógyítók és Gyógyulók" egyenlő felek, mert hitvallásunk - szemléletmódunk szerint MI mindannyian Gyógyítók - Gyógyulók - Tanítók és Tanulók vagyunk önmagunk, és mindenki más számára is! Ön az, aki döntésével, és fegyelmezettségével, egyszerűen gyógyulni akarásával jóváhagyja, elindítja a gyógyulási folyamatot (sejtszinten!), miközben nekünk is engedélyt ad a további kiegyensúlyozódás elősegítéséhez. Felszabadítja, és nem gátolja önmagában az öngyógyuláshoz szükséges energiát! Ezért mindenki Önmaga - Önmagának a valódi GYÓGYÍTÓJA, és így a "Gyógyító" vagy "Természetgyógyász", ill. "Orvos-gyógyász" elnevezés a továbbiakban nem mást fog jelölni, mint csak azokat a szakértő-szakszerűen szolgáló társ - embereket, akik ehhez az öngyógyítói (önharmonizációs) folyamathoz katalizátorként valóban megfelelő, helyesen kiválasztott és alkalmazott gyógymód támogatást, és célzott információkat nyújtanak.

Önre nem betegként tekintünk, hanem gyógyulóként, gyógyultként! Egyrészt, mert több az egészséges sejtje, mint a nem egészséges, másrészt, mert mindenkinek van (gyógyító) Mestere, mégpedig Önnön maga! Az Önben lévő Benső tudásra-sejtintelligenciára, harmonizációs képességre, és annak előhívására támaszkodunk illetve támogatjuk, katalizátorként.

Hétről-hétre, folyamatosan kontrolláljuk és figyelemmel kisérjük gyógyulási, és reagálási folyamatát. Mivel az ember pszichoszomatikus „egység”, nemcsak a szervezetében zajló folyamatokat vizsgáljuk és segítve-harmonizáljuk, hanem mint bioenergetikus Új Energia- és Új Tudatosság tanuló és tanító, hangsúlyt fektetünk a lelki egyensúly visszaszerzésére ill. megtalálására is (lásd: bioenergetikai gyógyítás az Új Energiában).
Lehet hinni, vagy nem hinni a természetgyógyászat vagy az orvostudomány adta lehetőségekben és gyógymódokban, gyógyítói szemléletünkben egy a lényeg, akarjon szívből és igazán meggyógyulni! Legyen nyitott azokra az Önhöz érkező információkra és lehetőségekre, amelyek ezzel a törekvésével kapcsolatban eljutnak Önhöz. Nincsenek véletlenek, csak számunkra tűnnek annak...! Mindig azt válassza, Aki és ami bizalmat kelt Önben, és amit elfogad! Nagyon fontos, hogy keresse azt a természetgyógyász gyógyítót vagy orvos- gyógyítót, akivel szemben bizalmat és elfogadást érez! Ez mindkettőjük számára fontos tényező, és nagyban befolyásolja (még tudatalatti szinten is) a további gyógyulási folyamat jellegét, idejét és annak hatékonyságát!

Kép:Da Vinci Vitruve Luc Viatour.jpg Holisztikus gyógyító szemléletünk szerint nem a betegséget, hanem az embert, önmaga teljességében "gyógyítjuk" és támogatjuk! A holisztikus gyógyítói szemlélet az egész embert, mint energetikai egységet (esszenciát) és szerveződést vizsgálja és kezeli. A betegséget nem valódi okként, hanem csak tünetként észleli (még a candidabetegséget és refluxbetegséget, sőt az immunrendszer és bélflóra, anyagcsere folyamatok gyengülését, az allergia kialakulását is!), amely a szervezet energetikai rendszerében létrejött energia eltolódására, blokkolódására, hiányára utal. A természetgyógyászatban a gyógyítói szemléletmód szerint a betegséget pozitív jelzőrendszerként értékelhetjük, mivel a betegséggel járó tünetek arra az öngyógyító folyamatra mutatnak, ahogyan a szervezet megoldja az energetikai egyensúlyát, méregtelenítését. A holisztikus gyógyító és szemlélet a szervezet ezen törekvését támogatja.

Azonban a természetgyógyászatban a gyógyító számára is szükséges, hogy a betegség jellegével is tisztában legyen. Egyrészt, hogy észrevegye és tudja, mikor van szükség orvosi beavatkozásra, másrészt, hogy célzottabb legyen a terápia, és a bioenergetikai gyógymódok alkalmazása. A bioenergetikai és biorezonancia felmérésnek nagy szerepe van a megelőzésben, hiszen már akkor lehet energetikai eltolódást észlelni, amikor még nincsenek erre utaló fizikai jelek, azaz tünetek, kialakult betegségek!

Szemléletmódunk az orvostudomány és a természetgyógyászat közötti kapcsolatról

Gyógyítói szemléletmódunk szerint az orvostudomány és a természetgyógyászat nem nélkülözheti egymás tudását, tapasztalatát! Azt szokták mondani, hogy az „éremnek két oldala van”. Igen, de szerintünk, mivel nem lehet teljesen lapos ez az érem, ezért a „magasságát” is célszerű megvizsgálni! Mivel ez a terület fogja össze a két „ellentétes” oldalt, ezért úgy gondoljuk, hogy ez a kapocs alkothatja, segítheti mindkét fél számára az arany középút megtalálásának módját. Nézetünk szerint az arany középutat a tapasztalatok és a tudás megosztása, illetve a felelősségteljes együttműködés fogja „bearanyozni”. Gyógyítói szemléletünk szerint alázat és tisztelet kell, hogy vezéreljen minden gyógyítót (mindenkivel és mindennel szemben), hiszen minél többet tanul és ért valaki, annál több az, amit tanulnia és értenie kell még. Minden megközelítés és tapasztalat közelebb visz ennek a megértéséhez.
"A természet minden igaz kutatója vallásos tiszteletet érez, mert nem tudja elképzelni, hogy Ő az első, aki kigondolta a rendkívül törékeny szálakat, amelyek észleléséhez kötődnek."
Albert Einstein (1879.márc.14.-1955. ápr.18.)

Alapvetően, a fennálló konfliktust a mai orvostudomány és a természetgyógyászat között a szemléletmód és a megközelítési mód közötti különbség adja. Az orvostudomány a betegséget vizsgálja és gyógyítja. A fennálló fizikai elváltozásokat, pl. anatómiai - élettani, biokémiai, biofizikai és biológiai szempontok szerint vizsgálja és rendszerezi, ezek alapján kutatja és határozza meg a gyógykezelést is. A tudományos feltárások és értelmezések, tapasztalatok azonban nagyban elősegítik és értelmezik a természetgyógyászati tapasztalatok, energetikai hatásmechanizmusok törvényszerűségeit és hatásmechanizmusait is.Egészen nyilvánvaló, hogy mind a két gyógyító irányzatra szükség van, és meg van mindkettőnek a maga helye és ideje a gyógyulásban. Természetes, hogy például életmentő helyzetekben, nagy traumás sérülések esetén, súlyos fertőzéses - gyulladásos betegségek, tumoros elváltozások, vagy egyéb krónikusan fennálló és a beteg életminőségét nagymértékben negatívan befolyásoló folyamatok esetén nem a holisztikus gyógymód és szemléletmód élvezi a prioritást. Azonban ahol nagyon is szükség van az orvos-gyógyászatra és eljárásokra, ott biztos, hogy fokozza a hatékonyságot a természet és az energetikai tudatosság ereje is (pl. kiegészítő homeopatikum terápia a szintetikus gyógykezelés mellett).

Esetenként azonban már kiválthatóak a szintetikus gyógyszerek és orvosi eljárások a természetgyógyászati eszközökkel és természetes gyógyító hatóanyagokkal, vagyis a szervezet öngyógyító folyamatának segítésével. Más esetben azt kell észrevenni, hogy mikor váltható fel többségében már inkább természetgyógyászati eljárásra, és kezelésre az orvos-gyógyászati beavatkozás. Itt is, mint minden esetben a harmóniára és a legegyszerűbb megoldásokra kell törekedni, maximálisan figyelembe véve az egyénre jellemző testi és lelki igényeket és reagálási tényezőket, az elsődleges szükségleteket.
"Egy dolog annyira egyszerű, amennyire csak lehetséges, de semmivel sem egyszerűbb."
(Albert Einstein)

A természetgyógyászathoz, és végső soron ez által a természet adta rezonanciához mindenki eljut, mert a szervezet felismeri, azonosul, és maximálisan felhasználja azokat a rezgéseket, információkat, amelyre szüksége van (lásd pl.: Homeopátia, Schüssler- só terápia, Gyógynövény terápia, Vízterápia, bioenergetikai mozgásgyakorlatok). Ma már az orvostudomány is egyre inkább törekszik még jobban megismerni és használni a természet nyújtotta lehetőségek tárházát. Vissza az alapokhoz, a kiindulási ponthoz, és integrálni azt a legújabb kutatási eredmények és klinikai tapasztalatok teljesebbé, hatékonyabbá tételéhez!


Jelenleg az egyik legfontosabb kutatási terület, pl. az őssejt-terápia és a génterápia (a képen egy őssejt látható).
A növények hatóanyagain kívül az állatok immunrendszerét is vizsgálják, például a krokodilok és vízilovak antibiotikus bőrét, a komodói „sárkány” mérgét, vagy a sebgyógyításban, tisztításban és vértisztításban a piócák és a légylárvák (ún. légylárva terápia, sterilizált Lucilia sericata légylárva által) természetes hatékonyságát, a kutyák szaglási érzékenységét a daganatos sejtek (anyajegyek) kiszagolásában. Egyben előtérbe kerülnek azok a vizsgálati és kezelési eljárások, melyek minél kevesebb fizikai behatással, gyógyszereléssel-mellékhatással, kisebb fájdalommal, és minél szélesebb körű egyszeri vizsgálatokkal, kezeléssel járnak.

Természetgyógyász szemléletével a Természet törvényeinek hatásmechanizmusáról, az Intelligenciáról, a Szabad Akaratról, a ..Vagyok Aki Vagyok.. életérzésről

Tartalom: természeti törvények hatásmechanizmusai, a szabad akarat és a kozmikus intelligencia, a ..Vagyok, Aki Vagyok.. értelmezése és életérzése.


Gyógyítói szemléletünk szerint a természetgyógyászat alapvető lényege azon egyszerű tényen alapul, hogy a TERMÉSZET részei vagyunk, a természet törvényei, hatásmechanizmusai, interakciói mindenkor és mindenben jelen vannak és hatnak ránk. Úgy is mondhatnánk, hogy a minket és mindent, az Univerzumot alkotó TERMÉSZET TERMÉSZETE szerint és által, mely folyamatosan egyre fejlődik, tágul és változik úgy Energetikailag, mint Tudatilag, Tudatosságban.
"Nem kell megértenünk a világot, elég, ha eligazodunk benne."
(Albert Einstein)
A TERMÉSZET fogalmán nemcsak a minket körülvevő természetre gondolok, hanem magát az Univerzumot alkotó rendszerre és adott energetikai törvényszerűségeire. A harmónia elérésére, fenntartására vagy megtalálására való törekvés mindig az egyszerűségben, a kiegyenlítődésben és az egyértelműségben rejlik, elfogadva közben azt, hogy mindig változás és fejlődés van folyamatban. Gondoljunk csak bele, általában milyen egyszerűnek és kreatívnak tűnnek a már megoldott problémákra adott válaszok és megoldások. Persze, csak miután már mi megoldottuk ezeket a feladatokat, vagy felismerte valaki problémamegoldó gondolkodása során a megoldást. A TERMÉSZETBEN minden kérdésre ott a válasz!

Olyan nem létezik (de csak jelenlegi dualista tudásunk és tapasztalatunk szerint), hogy valahol egy pozitív pólusnak, ne legyen egy negatív pólusa! A filozófiai gondolkodásmód elsősorban észrevesz, kérdez és visszakérdez, a kreatív gondolkodásmód keresi a módszert és kísérletez, majd (idővel) általában meg is találja a választ. Ha úgy tetszik, akkor ez az emberiség „Életjátszmája”.

Például eleinte valaki a kevesek közül, csak szépnek és szerethetőnek találta a krokodilt. Elkezdte megfigyelni őket, és az életmódjukon illetve sebesüléseiken keresztül feltűnt, a hihetetlen öngyógyító képességük. Ez már a tudós társadalmat is kérdésekre és válaszkeresésre inspirálta, inspirálja. Előbb- utóbb megérkezik a válasz, amely lehet, forradalmasítja az orvostudományban az antibiotikus terápiát, a maga legtermészetesebb formájában. Érdekes, és bíztató, nem?

Gyógyítói törekvéseink és szemléletünk, hogy minél nagyobb összhangot, harmóniát alakítsak ki a TERMÉSZET adta rezgésszinttel, és az egyén saját TERMÉSZETES rezgésszintjével, mert ez biztosítja a valódi egyensúlyhoz és harmóniához való visszatérést (sőt a pozitív túlsúlyhoz, amit már az Új energia információs - energetikai rendszere is támogat és előtérbe helyez a dualista - negatív/pozitív- energetikai rendszerrel és annak törvényszerűségeivel szemben).

Számunkra nem létezik olyan megfogalmazás, mint például „Természet fölötti” vagy „Földöntúli”, mert ez is csak a számunkra még nem érthető, még meg nem ismert folyamatokat (rendszereket, jelenségeket, energia zónákat), összefüggéseket és hatásmechanizmusokat jelenti, rejti. Gyógyítói szemléletünk szerint egyszerűen ez is a TERMÉSZET része, melynek megismerése rendelkezésünkre áll!Gabonakör

Elfogadjuk a szabad akarat (liberum arbitrium), azaz az emberi elme, a gondolkodás hatalmát és önálló döntéseihez, választásaihoz való jogát. Csakúgy, mint az ebből fakadó felelősségvállalást is (stressz)! Azonban az Új Energia és az Új Tudatosság már integrál. A döntésekben, választásokban már nem csak többnyire az elme vesz részt, hanem a többszintű valóság többszintű Érzékelése, Érzése is. Integrálja a lélek, a szellem, a test, az elme, az érzékelés és érzést magasabb szinten, azaz az ember teljes esszenciális egységét is, szolgálva az ember egyéni, valódi kiteljesedését.
"Az ember azzá lesz, amivé teszi magát. Az embernek meg kell alkotnia saját magát: mivel a szabadságunk adott, lépten-nyomon választanunk kell, ami felelősséggel ruház fel bennünket."
Jean-Paul Charles Aymard Sartre (1905.jún.21.-1980. ápr.15.)
(A metafizika külön tárgyalja a szabad akarat és a felelősségvállalás témakörét, boncolgatva, hogy miként magyarázható az események, a cselekedetek és az indokok viszonya egymáshoz. Ez a filozófiai ág a cselekvéselmélet nevet kapta. Az Omniverzális Új Energia -fizika egységében tekinti és "vizsgálja" a teljes embert a kiterjesztett esszenciájában, és aspektusai viszonyában).


Nézetünk szerint az Univerzum Törvényei, összefüggései mindenki számára nyitott és hozzáférhető „könyv”. Az, hogy ki mit, és hány „sort vagy oldalt” olvas és ért meg, illetve használ fel optimálisan belőle, az egyén fejlődési tendenciájában és választásaiban, döntéseiben nyilvánul meg.

A KOZMIKUS INTELLIGENCIA az Univerzum motorja, és sehol nem olyan nyilvánvaló szabad információ áramlása, mint itt a Földön. Megismerésünk határait csak a saját befogadóképességünk, jelen hitrendszerünk, kognitív gondolkodásmódunk és nyitottságunk szabja meg!

Ez a tény nemcsak az emberiség fejlődésére, hanem az egyén jelen fejlődésére nézve is igaz! Az is önálló döntés, hogy mit akarok megismerni, vagy mit akarok hinni, de leginkább, hogy mit akarok tapasztalásomba vonzani, és mit nem. A szabad akarat nem más, mint a gondolkodásmódunkból, meggyőződéseinkből (hiedelmeink-ideáink és tapasztalataink összessége) és választásainkból fakadó következmények fizikai tükröződése.

Tudás - a valódi tudás a megélt tapasztalatok, tapasztalás alapján alakul ki és összegződik (ezért is fölösleges bárkit bármiről is győzködni vagy agitálni, csak az önmaga által megélt, saját tapasztalat -vagy a tapasztalás hiánya- fogja őt meggyőzni, ill. elfogadottá tenni).
Hit - a valódi, önálló hit a felhalmozott és el- befogadott tudás összességéből formálódik ki és realizálódik az emberben (itt nem a hiszékenységről és/vagy a külső befolyásoltságról - befolyásolhatóságról - betanításról van szó!).
Bizalom - a bizalom és annak tartalma - mértéke, a megszerzett tudás - Tapasztalatok és Hit, egyben a jelen Szándék és jelen Döntés - Választás jellegének és annak mértékében alakul ki.
Igazság - az igazság valóban relatív, mert mindenkinek megvan a jelen pillanatra vonatkoztatott és igazolódott saját igazsága, egyben a következő pillanat már egy más igazság tartalmat hozhat előtérbe és jeleníthet meg mindenki számára (itt is érvényesül egyrészt a Vonzás Törvény, másrészt adott pillanatban egyszerre érvényesülhetnek - fejthetik ki hatásukat - a magasabb és az alacsonyabb rendű igazságok is). A jelen igazsága mindig csak a jelen igazsága, soha nem a következő pillanat -jövő- igazsága, amit "ma" igaznak (igazságosnak) vélünk, az lehet "holnap" már tapasztalataink (tudásunk) és folyamatos változásunk - fejlődésünk révén már más igazság tartalommal- többlettel, megvilágítással bír.
Szemléletmódunkból és a szabad döntési jogból adódó választásaink és ebből fakadó történéseink tudatosulása, elfogadása, majd tudatos döntésünk alapján való további alakítása (esetleg szemléletmód váltással), még csak most alakul ki az emberiségben igazán. Feladatunk a (természetes és velünk született dualitásból adódó) negatív gondolati mintáink és lenyomataink feloldása, és a negatív energiaminták pozitív átformálása! Ez az út, ez a szemléletmód vezet a fejlődéshez, úgy egyénileg, mint az emberiség szempontjából is.

Minden rezgés, minden energia! A kimondott szó, a gondolat, és a tartalmuknak megfelelő válasz, azaz az érzelem is energia, rezgés. Mi magunk sem vagyunk mások, mint egyedi, megismételhetetlen, és pótolhatatlan energia-rezgés „csomagocskák” :-))! Önmagunk rezgésszintjét, és az energia információ–tartalmát könnyen felmérhetjük élet helyzetünk, érzelmeink, egészségi állapotunk és gondolkodás mintáink alapján (→stressz, Bach- virágterápia, táplálkozás bioenergetika). Azaz, minél jobban érezzük magunkat (akár testi, lelki vagy szellemi szempontból), annál magasabb a rezgésfrekvenciánk, annál jobban alkalmazzuk egyénileg az Univerzum Energetikai Vonzás Törvényét.

"Vagyok, Aki Vagyok!"
(Ehyeh Asher Ehyeh)

ember felemelkedése Ez a kijelentés és tartalma-érzete nem azt jelenti, hogy túlzott önhittségben vagy kivagyiságban „döngetem a mellkasom”, miszerint én aztán vagyok valaki itt köztetek… hiszen mindenki már eleve Valaki..! A Vagyok, Aki Vagyok „kifejezésnek és érzetnek, ÉRZÉSNEK” magas fokú rezgésszintje, információ tartalma van, amely kifejezi az ember önálló, szuverén Omniverzális egységét a Világegyetemben, az ember Önfelismerését és Tiszteletét Önmagával (és mindenkivel) kapcsolatban. Egyszerűen azt, hogy valóban Valaki, nem kiszolgáltatott, hanem valóban maga az Erő, a Tudás (a kiegyensúlyozott önbecsülés megteremtése).

Olyan erő, tudás, mely még erőlködést sem kíván, nem vesz el energiát mástól (és nem ad, csak segít egyensúlyozni, ha kérik és elfogadják), mert minden energia rendelkezésére áll Önmagától, Önmagában is! Olyan Valaki, akinek választási és megvalósító hatalma van, aki hat az Univerzum energiaszintjére és egyénileg is képes tenni az Emberiség, Önmaga és az Univerzum felemeléséért, tanításáért! A ..Vagyok, Aki Vagyok.. rezgéstartomány tartalmazza az Univerzum legmagasabb szintű TUDATI ÉS ENERGIA rezgését, a szeretet, az Önelfogadást-megengedést, a Bölcsességet, a türelmet és ezek erejét félelem nélkül..!

a rózsa gyümölcse A .. Vagyok, Aki Vagyok.. rezgése, energiája az Élet, az Ember örömteli megnyilvánulása az ember (ön)-felismerési folyamatában és életérzésében. Ezt a Benső tudatosságot és energiát Minden ember hordozza magában, az emberi DNS spirituális legszentebb energiaszintjében, és a szívében. Ez a rezgés a kommunikációs kapocs az „Ég és Föld” között, a Benső Én és az Ember között, maga az EGYENSÚLY!

Az ISTENI egyensúly, magában az EMBERBEN…

A SZABAD VÁLASZTÁS EGYEDÜLI BOLYGÓJA A FÖLD, ÉS A SZABAD VÁLASZTÁSNAK „TISZTA HASZONÉLVEZŐJE” ÉS MESTERE AZ EMBERISÉG! Éljünk vele, emeljük fel gondolati és érzelmi rezgésszintünket, vibrációnkat, vezéreljen minket a szeretet, éljen bennünk a békesség, és velünk együtt emelkedik a Föld rezgésszintje is!
Testünk alá van vetve az égnek, az ég alá van vetve szellemünknek."
Leonardo Da Vinci (1452-1519)
A Vagyok Aki Vagyok életérzést és annak Tudatosságát, a Benső Énnel - Új Energiával való szinkronizációt, a Kapcsolatteremtő " Gyógyítás " (Reconnective Healing®) és a Kapcsolatteremtés - Kapcsolatteremtő folyamat (The Reconnection folyamat®) biztosíthatja, mely által az energetikai egyensúly - rezgésszint emelés - Fény és Információ felvétel és átadás, a tesi - lelki - szellemi "gyógyulás" az új "gyógyító" Kozmikus frekvenciapályákon és új Axiatonális pályák felvételén keresztül valósulhat meg.